Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2017

 ​​Để kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 năm Đinh Dậu (06/4/2017), Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các quy định của Luật Lao động.

 - Thời gian nghỉ: 
 + Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương ngày giỗ Tổ Hùng Vương (thứ Năm ngày 06/4/2017);
 + Với các bộ môn và lớp học có dạy-học vào ngày thứ Năm 06/4/2017: Các BM chủ động bố trí lịch giảng dạy bù và báo lịch giảng bù cho phòng Đào tạo (hoặc phòng Sau Đại học) phối hợp thông báo cho các lớp thực hiện.
 ND Chi tiết xem file đính kèm.


30-03-2017

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL