Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 - Năm 2017

 Để ​kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/04/1975-30/4/2017) và ngày Quốc tế lao động (01/05/2017), Ban Giám hiệu đề nghị các  đơn vị, các lớp học viên, sinh viên thực hiện tốt các quy định của Luật Lao động:

 - Toàn thể CCVC-NLĐ, HV-SV thực hiện lịch nghỉ liên tục từ ngày 30/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017.
 - Với các học viên, sinh viên có lịch học vào các ngày 01/5/2017 và 02/5/2017: các bộ môn chủ động chủ động bố trí lịch giảng dạy bù và báo cho phòng Đào tạo (hoặc phòng Sau Đại học) phối hợp thông báo cho các lớp thực hiện.


20-04-2017

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL