Thông báo mở lớp đào tạo liên tục với chuyên đề "Biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ứng dụng trong sản xuất" ngày 15-16/5/2021

Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo liên tục trong lĩnh vực Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội mở lớp đào tạo liên tục với chuyên đề "Biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ứng dụng trong sản xuất" dành cho các dược sĩ, cán bộ công tác trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe; giảng viên và nghiên cứu viên các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu có giảng dạy và nghiên cứu liên quan tới ngành dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Thời gian: 02 ngày (15-16/5/2021)
- Địa điểm: Tại Trường Đại học Dược Hà Nội
- Học viên đăng ký tham dự lớp học theo đường link https://bitly.com.vn/w41gfl

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

​​ 210 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục CME.pdf210 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục CME.pdf


24-04-2021

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL