Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng ngày 10-12/5/2017

Trường ĐH Dược Hà Nội mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng với chuyên đề "Đánh giá danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc.

Thời gian: 03 ngày từ 10-12/5/2017
Địa điểm: Trường ĐH Dược Hà Nội
Thông tin chi tiết xem file đính kèm. (CV185)


20-04-2017

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL