Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Trường Đại học Dược Hà Nội

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Trường Đại học Dược Hà Nội

(Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đến thí sinh, Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ thực hiện các thủ tục công nhận kết quả tuyển dụng và thông báo kết quả trúng tuyển)
Nội dung chi tiết xem file đính kèm.​

​​ 572 TB-DHN Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.pdf572 TB-DHN Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.pdf


17-01-2020

129 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL