Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

​Ngày 13/02/2020, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức cuộc họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động để giới thiệu, thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

​​ 57 TB-DHN KQ lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020.pdf57 TB-DHN KQ lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020.pdf


14-02-2020

65 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL