Thông báo học bổng đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2020

​Bộ Y tế có Công văn số 6356/BYT-TCCB ngày 29/10/2019 về việc thông báo học bổng đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2020​

​​ 1290 (6356 BYT-TCCB) Thông báo học bổng đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2020.pdf1290 (6356 BYT-TCCB) Thông báo học bổng đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2020.pdf


31-10-2019

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL