Thông báo 131/DHN-ĐT, ngày 14 tháng 3 năm 2013

Về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2013.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
V/v tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định năm 2013; căn cứ quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành; Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2013 như sau:
Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu
Mã ngành
Khối thi
Tổng chỉ tiêu
Ghi chú
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
DKH
- Tuyển sinh trong cả nước.
- Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển chung.
- Thí sinh đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Không tuyển thí sinh dị tật, khuyết tật chân tay.
- Số chỗ trong KTX: 80.
- Lưu ý:hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển bằng điểm thi đại học hệ chính quy khối A năm 2013.
13-15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (04)38264465
Website:
Các ngành đào tạo đại học:
- Dược học
D720401
A
400
Các ngành đào tạo cao đẳng:
- Dược học
C900107
A
100
1. Thông tin chi tiết về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013
- Trong 400 chỉ tiêu đại học hệ chính quy bao gồm thí sinh diện trúng tuyển, thí sinh theo chỉ tiêu từ dự bị, cử tuyển chuyển lên, thí sinh đào tạo theo địa chỉ, thí sinh nước ngoài và thí sinh được tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
- Sau khi xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học, nếu còn chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của Nhà trường về điều kiện xét tuyển bổ sung.
2. Thông tin chi tiết về tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2013
- Chỉ tiêu: 100 (không có ngân sách cấp).
Thời gian đào tạo là 3 năm cho một khoá học, học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước, kinh phí đào tạo năm học 2013-2014 là 10.500.000 đ/sinh viên.
- Hình thức tuyển sinh:Không tổ chức thi mà xét tuyển bằng điểm thi đại học hệ chính quy khối A năm 2013. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng học hệ cao đẳng của trường Đại học Dược Hà Nội khi đăng ký hồ sơ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.
- Đối tượngxét tuyển:Thí sinh đã có kết quả thi tuyển sinh đại học hệ chính quy khối A năm 2013 từ mức điểm sàn cao đẳng (theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo) trở lên.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:Một túi hồ sơ đăng ký xét tuyển đựng:
+ Giấy chứng nhận kết quả thi đại học khối A năm 2013 do các trường đại học tổ chức thi cấp (bản gốc, có đóng dấu của trường đại học đã dự thi). 
+ Một phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
+ 30.000 đồng lệ phí xét tuyển.
- Thời gian nộp hồ sơ:
+ Thời gian nộp hồ sơ:từ ngày20/8/2013 đến 17 giờ ngày 10/9/2013.
+ Lệ phí đăng ký xét tuyển không được hoàn trả nếu thí sinh rút hồ sơ hoặc thí sinh không trúng tuyển.
- Hình thức nộp: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên.
- Sau khi xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học, nếu còn chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của Nhà trường về điều kiện xét tuyển bổ sung.
3. Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học hệ chính quy, cao đẳng
- Đối tượng tuyển thẳng
Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic môn Hóa học khu vực và quốc tế hoặc thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học. Nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường: Hiệu trưởng Nhà trường sẽ căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học.
Thí sinh đoạt giải khuyến khích môn Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào cao đẳng.
Đối tượng ưu tiên xét tuyển
Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán học, Vật lý và Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Trường đại học Dược Hà Nội đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn đại học trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn nào bị điểm 0, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào học đại học.
Thí sinh đoạt giải khuyến khích môn Toán học, Vật lý và Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học khối A có đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không có môn nào bị điểm 0, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào học cao đẳng.
- Đối tượng xét tuyển
Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Những thí sinh thuộc đối tượng trên có nguyện vọng phải nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định, sau đó sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét, xét tuyển. Những thí sinh trúng tuyển sẽ phải học bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định.
Nơi nhận:
- Cục KT&KĐCL (Bộ GD&ĐT);
- Vụ GDĐH (Bộ GD&ĐT);
- Ban giám hiệu;
- Website Trường;
- CNTT;
- Niêm yết;
- Lưu: HC, ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa


15-03-2013

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL