Thay đổi Lịch trực Giám hiệu Tết Âm lịch Canh Tý (2020)

​Ngày 16/01/2020, Trường Đại học Dược Hà Nội đã có Thông báo số 26/TB-DHN về việc thay đổi Lịch trực Giám hiệu Tết Âm lịch Canh Tý 2020.

Do có lịch đột xuất của các thành viên Ban Giám hiệu , Nhà trường thông báo điểu chỉnh lịch trực theo công văn đính kém

​​ 30 TB-DHN Thay đổi Lịch trực Giám hiệu Tết Âm lịch Canh Tý (2020).pdf30 TB-DHN Thay đổi Lịch trực Giám hiệu Tết Âm lịch Canh Tý (2020).pdf


20-01-2020

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL