Thảo luận đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị tại Hội nghị công chức viên chức năm 2016

​​Nhằm hoàn thiện, bổ sung cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình bày tại Hội nghị, Nhà trường đề nghị các đơn vị tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến. Chi tiết xem file đính kèm


05-12-2016

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL