Tham gia làm thẻ bạn đọc tại TVQG

Thư viện Quốc gia tổ chức làm thẻ bạn đọc cho các đối tượng bạn đọc, ưu tiên cho học sinh, sinh viên tích cực tham gia trở thành bạn đọc thân thiết tại Thư viện Quốc gia. Các bạn sinh viên có quan tâm xin mời xem chi tiết trong file đính kèm

​​953 (199 TVQG) Vv mời tham gia làm thẻ bạn đọc tại TVQG.pdf953 (199 TVQG) Vv mời tham gia làm thẻ bạn đọc tại TVQG.pdf


14-09-2016

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL