QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NỘI QUY PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Nội dung phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trường.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm: Nội quy phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của HUP


16-02-2024

292 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL