Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 06 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Chuẩn đầu ra 06 Chương trình đào tạo, trình độ Thạc sĩ

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 848 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra 6 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ.pdf848 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra 6 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ.pdf


24-11-2021

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL