Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019. Nội dung chi tiết xem file đính kèm:​

​​ 38 QĐ-DHN Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.pdf38 QĐ-DHN Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.pdf


17-01-2020

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL