Mở lớp tập huấn về thẩm định phương pháp phân tích thuốc

​Để có được dữ liệu về thẩm định quy trình phân tích thuốc đòi hỏi các cơ sở đăng ký/nhà sản xuất phải luôn cập nhật các quy định, kiến thức về phân tích, kiểm nghiệm. Vì vậy Trường Đại học Dược Hà Nội có mở lớp tập huấn về thẩm định phương pháp phân tích thuốc. Link đăng ký tham dự lớp học: HTTps://by.com.vn/daOz7u

​​ 153DHN-SĐH Mở lớp tập huấn về thẩm định phương pháp phân tích thuốc.pdf153DHN-SĐH Mở lớp tập huấn về thẩm định phương pháp phân tích thuốc.pdf


07-04-2022

71 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL