Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Tư vấn sử dụng thuốc" từ ngày 29-30/3/2018

Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Tư vấn sử dụng thuốc" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
 - Thời gian từ 29-30/3/2018. 
 - Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường Đại học Dược Hà Nội
Chi tiết xem file đính kèm: CV124


12-03-2018

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL