Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng chuyên đề "Kinh tế dược và ứng dụng trong ra quyết định điều trị" từ ngày 22-24/5/2019

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề"Kinh tế dược và ứng dụng trong ra quyết định điều trị" từ ngày 22-25/5/2019 dành cho các dược sĩ, bác sĩ dang làm việc tại các bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường Đại học Dược Hà Nội
Khai giảng: 8h30 ngày 22/5/2019
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV224224 DHN-SĐH Mở lớp ĐT liên tục về DLS.pdf224 DHN-SĐH Mở lớp ĐT liên tục về DLS.pdf


16-05-2019

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL