Mẫu các bảng kiểm phục vụ cho công tác thanh tra giám sát đào tạo các bộ môn


Từ năm học 2016 – 2017, Nhà trường sử dụng mẫu các bảng kiểm để phục vụ cho công tác thanh tra giám sát đào tạo các bộ môn bao gồm: chương trình chi tiết và việc thực hiện dạy – học của bộ môn; công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng; các hoạt động khoa học – công nghệ; công tác hành chính nhân sự; công tác vật tư – trang thiết bị; công tác quản trị….

(thông tin chi tiết xem file đính kèm)

Mẫu các bảng kiểm phục vụ cho công tác thanh tra giám sát đào tạo các bộ môn.pdfMẫu các bảng kiểm phục vụ cho công tác thanh tra giám sát đào tạo các bộ môn.pdf


10-10-2016

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL