Lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra trình độ đại học sau đại học các ngành đào tạo

Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực Dược có chất lượng cao, giỏi về nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức phù hợp với nhu cầu xã hội và có thể hội nhập quốc tế là một trong những sứ mạng của Trường Đại học Dược Hà Nội. Năm 2021, Nhà trường dự kiến tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Dược họcđồng thời tiến hành rà soát định kỳ các CTĐT ngành Dược học, các trình độ. Để chuẩn bị cho việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, trên cơ sở mục tiêu đào tạo đã được xác định, Nhà trường đã tiến hành xây dựng dự thảo:

- Chuẩn đầu ra ngành Dược học chất lượng cao, trình độ đại học;

- Chuẩn đầu ra ngành Dược học, trình độ đại học;

- Chuẩn đầu ra 06 ngành, trình độ thạc sĩ;

- Chuẩn đầu ra 07 ngành, trình độ tiến sĩ;

- Chuẩn đầu ra 02 ngành, trình độ DSCKI;

- Chuẩn đầu ra 02 ngành, trình độ DSCKII.

Dự thảo Chuẩn đầu ra hiện nay được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường. Để đảm bảo chuẩn đầu ra và việc đào tạo nhân lực Dược, các trình độ có tính khoa học, thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội, Nhà trường rất mong nhận được các ý kiến góp ý của các nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng, nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên, các trường/khoa cùng khối ngành, trong và ngoài trường.

Bản góp ‎ý xin được gửi về Trường trước ngày 04/11/2021 theo địa chỉ: Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí - Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39335535, email: p.ktkdcl@hup.edu.vn.​

​​ 717 DHN-ĐBCLKT Lấy ý kiến rộng rãi thảo Chuẩn đầu ra trình độ đại học sau đại học các ngành đào tạo.pdf717 DHN-ĐBCLKT Lấy ý kiến rộng rãi thảo Chuẩn đầu ra trình độ đại học sau đại học các ngành đào tạo.pdf


12-11-2021

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL