Lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT Hóa Dược trình độ ĐH và Ths.

Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực Hóa Dược có kiến thức tiên tiến, kỹ thuật thực nghiệm tốt trong lĩnh vực hóa dược, có phẩm chất đạo đức và ý thức cộng đồng, phù hợp với nhu cầu xã hội và có thể hội nhập quốc tế là một trong những sứ mạng của Trường Đại học Dược Hà Nội. Năm 2022, Nhà trường dự kiến tuyển sinh chương trình đào tạo ngành Hóa Dược, trình độ thạc sĩ; đồng thời tiến hành rà soát định kỳ CĐR CTĐT ngành Hóa Dược, trình độ đại học. Để chuẩn bị cho việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, trên cơ sở mục tiêu đào tạo đã được xác định, Nhà trường đã tiến hành xây dựng dự thảo:

- Chuẩn đầu ra ngành Hóa Dược, trình độ đại học;

- Chuẩn đầu ra ngành Hóa Dược, trình độ thạc sĩ.

Dự thảo Chuẩn đầu ra hiện nay được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường. Để đảm bảo chuẩn đầu ra và việc đào tạo nhân lực Hóa Dược, trình độ đại học và trình độ thạc sĩ có tính khoa học, thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội, Nhà trường rất mong nhận được các ý kiến góp ý của các nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng, nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên, các trường/khoa cùng khối ngành, … trong và ngoài trường.

Bản góp ‎ý xin được gửi về Trường trước ngày 28/6/2022 theo địa chỉ: Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí - Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39335535, email: p.ktkdcl@hup.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn!​

​​ 308DHN-ĐBCLKT Lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT Hóa Dược trình độ ĐH và Ths.pdf308DHN-ĐBCLKT Lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT Hóa Dược trình độ ĐH và Ths.pdf


24-06-2022

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL