Lấy ý kiến góp ý Dự thảo chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo DSCK I, DSCK II, tiến sĩ Dược học

​​  Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường ĐH Dược Hà Nội đang tiến hành xây dựng chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I, Dược sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ Dược học. 
Nhằm hoàn thiện bản Dự thảo để ban hành áp dụng, Nhà trường rất mong nhận được ý kiến góp ý của các tập  thể, cá nhân, các nhà quản lý, các nhà khoa học......... Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trường ĐH Dược Hà Nội (qua phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng trước 16h30 ngày 01/9/2017, điện thoại: 0243.39335535, email:p.ktkdcl@hup.edu.vn).
 Chi tiết xem file đính kèm


06-04-2018

46 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL