Kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2023 và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023

Tệp đính kèm:

49 TB-DHN Kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên PCTN vượt khung đợt II năm 2023 và nâng bậc lương trước thời hạn.pdf


29-01-2024

194 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL