Giấy mời tham dự Hội thảo về chương trình Đào tạo liên tục Dược lâm sàng theo NĐ 131/2020/ NĐ-CP

Thực hiện Công văn số 1439/K2ĐT-ĐT ngày 21/10/2021 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc giao Trường Đại học Dược Hà Nội chủ trì, phối hợp với Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học về chương trình đào tạo liên tục cho người làm công tác Dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh Y học cổ truyền đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động Dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, Trường Đại học Dược Hà Nội trân trọng Kính mời:………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THAM DỰ HỘI THẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DƯỢC LÂM SÀNG THEO NĐ 131/2020/NĐ-CP

 QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG

CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

-Thông tin về Hội thảo: Đính kèm theo Giấy mời.

-Link đăng ký tham dự Hội thảo: https://by.com.vn/8Y7TI6hoặc quét mã QR Code

Mã QR – Đăng ký tham gia Hội thảo

-Link tham dự Hội thảo: https://by.com.vn/WHHqgU hoặc quét mã QR Code

Mã QR – Tham dự Hội thảo

-Tài liệu của Hội thảo: Quý đại biểu download tại địa chỉ: https://by.com.vn/3C0vRw

-Thông tin cần thiết khác, Quý vị đại biểu xem chi tiết trên trang website: http:///

Ban tổ chức rất mong sự tham gia của Quý vị Đại biểu để Hội thảo được tổ chức thành công.

Trân trọng cảm ơn!​

​​ 619  GM-DHN Giấy mời hội thảo về chương trình ĐT liên tục DLS theo NĐ 131-2020-NĐ CP.pdf619 GM-DHN Giấy mời hội thảo về chương trình ĐT liên tục DLS theo NĐ 131-2020-NĐ CP.pdf


16-11-2021

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL