Dự trù mua văn phòng phẩm năm 2020

​​Để phục vụ công tác đào tạo và KHCN của Trường, Phòng Vật tư & Trang thiết bị xin gửi tới các phòng ban chức năng công văn kèm mẫu mua sắm văn phòng phẩm 

​​ 108DHN-VTTTB Dự trù mua văn phòng phẩm năm 2020.pdf108DHN-VTTTB Dự trù mua văn phòng phẩm năm 2020.pdf


02-03-2020

291 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL