Đăng ký tham gia khóa ThS tại viện Chulabhom, Thái Lan

​ Bộ Y tế có thông báo về học bổng Thạc sĩ toàn phần của Viện Đào tạo sau đại học Chulabhorn, Thái Lan. Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31/11/2018.
(Thông tin chi tiết xem file đính kèm).


10-08-2018

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL