Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản

Thông báo chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản.
Bộ Y tế có Công văn số 7115/BYT-QT ngày 23/11/2018 về việc Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 30/11/2018.
 Chi tiết xem file đính kèm


27-11-2018

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL