Kế hoạch tư vấn, định hướng chuyên ngành cho Đại học chính quy khóa 69, Đại học liên thông khóa 49

Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 68 và đại học liên thông C1K48 nhằm cung cấp cho sinh viên thông tin về các định hướng chuyên ngành giúp sinh viên có thêm cơ sở trong quá trình chọn học theo một trong các định hướng chuyên ngành.
Nội dung, kế hoạch chi tiết xin xem trong file đính kèm.
Thời gian, địa điểm: Ngày 22/10/2016 tại Giảng đường 12
Nội dung:
- Định hướng chuyên ngành: các định hướng, môn học của các định hướng.
- Những kiến thức và kỹ năng nghề cần bổ trợ cho từng chuyên ngành.
- Thảo luận để nâng cao chất lượng định hướng ngành nghề của sinh viên.


13-01-2017

39 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL