Thông báo danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội - Học kỳ II, 2015-2016

​Căn cứ quy định hiện hành, căn cứ hồ sơ trợ cấp xã hội của sinh viên,

Nhà trường đã tiến hành kiểm tra và quyết định trợ cấp xã hội cho 122 sinh viên với tổng mức trợ cấp là 108.560.000 đ
Danh sách chi tiết xin xem trong file đính kèm sau (danh sách được sắp xếp theo Mã SV).
Lưu ý: Các sinh viên có tên trong danh sách, mang theo thẻ SV đến phòng TCKT để nhận trợ cấp.


12-05-2016

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL