Thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí - Học kỳ II, 2015-2016

​​Căn cứ các quy định hiện hành, căn cứ hồ sơ miễn giảm học phí của Sinh viên, Nhà trường đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và ra quyết định miễn giảm học phí cho 252 sinh viên.

Danh sách cụ thể xin xem trong file đính kèm (danh sách xếp theo Mã SV).


12-05-2016

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL