Giới thiệu chung về Phòng Quản lý đào tạo

I. Thông tin giao dịch của đơn vị

Tên đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo

Tên tiếng Anh: Office of Academic Affairs

Điện thoại: (024) 3826 7480 (BP. Đào tạo Sau đại học);

Điện thoại: (024) 39334855 - (024) 38264465 (BP. Đào tạo đại học)

Fax: (024) 39332332.

Email: qldt@hup.edu.vn

  • Phó Trưởng Phụ trách phòng: PGS. TS. Đỗ Hồng Quảng           

        Email: quangdh@hup.edu.vn

  • Trưởng Bộ phận Đào tạo đại học: ThS. Trần Thị Lan Hương

        Email: huongttl@hup.edu.vn

  • Trưởng Trung tâm đào tạo liên tục: TS. Nguyễn Văn Giang

        Email: giangnv@hup.edu.vn

II. Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Quản lý đào tạo được hình thành trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Phòng Đào tạo và Phòng Sau đại học theo Quyết định số 480/QĐ-DHN ngày 23/6/2022.
 
Hiện Phòng Quản lý đào tạo gồm 3 bộ phận:
 


02-07-2022

191 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL