Danh sách viên chức Phòng Quản lý Đào tạo

 

Trưởng phòng
PGS.TS. Đỗ Hồng Quảng
Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thị Lan Hương
Trưởng Trung tâm ĐT-DVKHD
TS. Nguyễn Văn Giang
ThS. Phạm Hoàng Diệu Linh ThS. Phan Lê Bình Mai ThS. Nguyễn Thị Hà Dương

 
ThS. Nguyễn Việt Hùng ThS. Đỗ Thị Ngọc Hòa  
ThS. Chu Lê Mai TS. Nguyễn Thị Phương Thúy ThS. Dương Thị Thu Bảo


05-12-2022

451 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL