Workshop hướng dẫn viết và công bố bài báo quốc tế của Nhà xuất bản WILEY-VCH

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Dược Hà Nội và Đại học Quốc Gia Singapore, Đại học Quốc Gia Singapore tổ chức buổi Workshop hướng dẫn viết và công bố bài báo quốc tế của Nhà xuất bản WILEY-VCH. Thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: từ 14h00 đến 17h00 ngày 08/05/2024 (Thứ tư)
2. Hình thức tổ chức: trực tuyến

3. Thành phần tham dự:

- Trực tuyến tại phòng Hội đồng: Trưởng/Phó Trưởng Khoa, giảng viên, nghiên cứu viên của Nhà trường.  

- Trực tuyến tại địa điểm cá nhân: Học viên sau đại học, sinh viên và các đối tượng khác quan tâm.

 

Đề nghị các thày, cô, học viên và sinh viên quan tâm đăng ký tham dự trước 17 giờ ngày 6/5/2024.

 

Link đăng ký: https://forms.office.com/r/wg46TUuLa9?origin=lprLink hoặc quét mã QR kèm theo Thông báo.

 

Chú ý: Giảng viên, nghiên cứu viên tham dự workshop được tính giờ học tập bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo Quyết định số 114/QĐ-DHN ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội.

 

Tệp đính kèm:

242 TB-DHN Workshop hướng dẫn viết và công bố bài báo quốc tế của Nhà xuất bản WILEY-VCH.pdf


05-05-2024

119 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL