Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XVIII (989 TB-DHN)

Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVIII của Trường Đại học Dược Hà Nội, theo tinh thần của Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng Y Dược toàn quốc tại buổi họp trù bị vào tháng 12 năm 2015 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, nhà trường xin thông báo thời gian, hình thức tổ chức và cơ cấu giải thưởng Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVIII của Trường Đại học Dược Hà Nội.

​​ 989TB-DHN TB tổ chức Hội nghị KHCN Tuổi trẻ Trường ĐH Dược lần thứ XVIII.pdf989TB-DHN TB tổ chức Hội nghị KHCN Tuổi trẻ Trường ĐH Dược lần thứ XVIII.pdf


24-03-2016

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL