Thông báo về việc tham dự Hội thảo ASEAN PharmNET 2017

Theo thông báo của Ban tổ chức, Hội thảo quốc tế về mạng lưới nghiên cứu và đào tạo Dược Đông Nam Á lần thứ hai (ASEAN PharmNET 2017) được tổ chức vào ngày 21 - 22 tháng 11 năm 2017 tại Grand Season Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia với chủ đề "Advancing Multidimensional Roles of Pharmacy Education and Research". Các thông tin chính về việc tham dự Hội thảo như sau:

1. Thời gian nộp bài (tính theo giờ Malaysia)
+ Thời hạn nộp bài tóm tắt là 24h ngày 21/7/2017.
+ Thời hạn chấp nhận bài tóm tắt là 24h ngày 31/7/2017.
+ Thời hạn nộp bài tóm tắt sửa đổi là 24h ngày 15/8/2017.
+ Thời hạn nộp bài toàn văn là 24h ngày 15/9/2017.
2. Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Anh
3. Hình thức nộp bài: Đăng ký tham dự Hội thảo và nộp bài trực tuyến tại website: www.aseanpharmnet2017.net


30-06-2017

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL