Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (793 TB-DHN)

  Thực hiện chủ trương tin học hóa công tác quản lý Lý lịch khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ nhà trường, phòng QLKH phối hợp với phòng CNTT đã xây dựng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online. Để chuẩn bị cho việc tập huấn sử dụng phần mềm, nhà trường đề nghị các giảng viên và nghiên cứu viên truy cập và tự nhập các thông tin theo hướng dẫn trên phần mềm.
Thông tin đăng nhập như sau:
-  Truy cập trang http://qlkh.hup.edu.vn/
-  Đăng nhập với tên và mặt khẩu các nhân (đã được cung cấp để truy cập cổng thông tin nội bộ).
-  Xem hướng dẫn sử dụng và có thể tự thực hành trước.
 Trước mắt, nhà trường dự kiến tổ chức 1 buổi tập huấn cho các đối tượng vào tuần từ ngày 24 đến 28/11/2014 cho các thầy cô có học hàm/học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ trở lên và Trưởng/ Phó các Bộ môn, Phòng ban liên quan. Địa điểm phòng Hội đồng, khi đi tập huấn mang theo máy tính xách tay (Thời gian tập huấn cụ thể sẽ thông báo trên lịch công tác tuần)
Các thầy cô còn lại sẽ được tập huấn vào các buổi khác (Có thông báo sau)

​​ 793TB-DHN Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý lịch khoa học online.pdf793TB-DHN Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý lịch khoa học online.pdf


24-03-2016

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL