Thông báo về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC), Bộ KH&CN tổ chức chương trình hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ thông qua hình thức hội thảo và đào tạo: Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Chuyển giao công nghệ, và Định giá tài sản trí tuệ.


03-08-2020

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL