Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình Tây Nam Bộ năm 2017

Theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHQG ngày 23/3/2017 của Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn năm 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị danh mục nhiệm vụ được phê duyệt. Quyet dinh phe duyet danh muc nhiem vu thuoc CTTNB nam 2017.pdfDanh mục nhiệm vụ khcn thuộc chương trình Tây Nam Bộ năm 2017.pdf​​


24-03-2017

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL