Thông báo tham dự Hội thảo Kỹ năng viết và đăng bài trên tạp chí khoa học quốc tế

Theo công văn số 44/TTKHCN ngày 08/02/2017 của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia về việc mời tham dự Hội thảo Kỹ năng viết và đăng bài trên tạp chí khoa học quốc tế.

Nhằm nâng cao số lượng và chất lượng công bố quốc tế của Việt Nam, Cục Thông tin sẽ tổ chức Hội thảo "Kỹ năng viết và đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc tế"
Thời gian: 8h30 ngày 21 tháng 02 năm 2017
Địa điểm: Phòng 407, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 24-26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nhà trường thông báo thông tin đến các đơn vị được biết và đề nghị gửi danh sách cán bộ tham gia Hội thảo của đơn vị mình về Phòng Quản lý Khoa học qua địa chỉ email qlkhdhdhn@gmail.com trước 10h00 ngày 17/02/2017 để phòng lập danh sách trình Ban giám hiệu.


15-02-2017

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL