Thông báo tài trợ chương trình hợp tác song phương trong lĩnh vực Y Sinh

​Theo Biên bản thỏa thuận chung giữa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Hội đồng Nghiên cứu về sức khỏe và y học Úc (NHMRC) ngày 15/12/2015, căn cứ vào kế hoạch phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo nội dung chương trình tài trợ chung giữa NAFOSTED – NHMRC trong lĩnh vực Y sinh.

​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo đến các giảng viên, nghiên cứu viên thông tin trên.

Nội dung, kế hoạch chương trình tài trợ chung giữa NAFOSTED - NHMRC Xem tại đây


22-12-2017

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL