Thông báo số 4 về việc tham dự Hội thảo ASEAN PharmNET 2017

Hội thảo quốc tế về Mạng lưới Nghiên cứu và Đào tạo Dược Đông Nam Á lần thứ hai (ASEAN PharmNET 2017) được tổ chức vào ngày 21 - 22 tháng 11 năm 2017, tại Grand Season Hotel, Kuala Lumpur (Malaysia) với chủ đề "Advancing Multidimensional Roles of Pharmacy Education and Research". Nhà trường thông báo tới toàn thể Giảng viên, Sinh viên như sau:

1. Thời gian nộp bài (tính theo giờ Malaysia)
+ Thời hạn nộp bài tóm tắt là 24h ngày 21/7/2017;
+ Thời hạn chấp nhận bài tóm tắt là 24h ngày 31/7/2017;
+ Thời hạn nộp bài tóm tắt sửa đổi là 24h ngày 15/8/2017;
+ Thời hạn nộp bài toàn văn là 24h ngày 15/9/2017.
2. Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Anh
3. Hình thức nộp bài: Đăng ký tham dự Hội thảo và nộp bài trực tuyến tại website: www.aseanpharmnet2017.net
4. Phí tham dự Hội thảo
+ Nộp trước ngày 15/8/2017: Giảng viên 250 USD; Sinh viên 150 USD
+ Nộp sau ngày 15/8/2017: Giảng viên 300 USD; Sinh viên 200 USD

​​ THÔNG BÁO SỐ 4.pdfTHÔNG BÁO SỐ 4.pdf


30-06-2017

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL