Thông báo số 3 về việc Hội nghị Khoa học Công nghệ Trường Đại học Dược Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày tách trường (153/TB-DHN)

Để đảm bảo việc xuất bản số đặc biệt của tạp chí "Nghiên cứu dược & Thông tin thuốc" nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày tách trường đúng tiến độ, nhà trường thông báo tới các bộ môn, đơn vị, tác giả đã đăng ký bài xuất bản trên tạp chí số đặc biệt một số nội dung chính sau:
+ Thể lệ bài gửi đăng:Truy cập website(mục Khoa học Công nghệ, tạp chí NCD & TTT).
+ Thời hạn nộp bài gửi đăng:Nộp 01 bản in về phòng Quản lý khoa học và 01 điện tử về địa chỉtapchihup@gmail.comtrước ngày 20/8/2016.
Đề nghị thầy/cô Trưởng/Phụ trách đơn vị, Trưởng phòng Sau đại học và thầy/cô Trưởng chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ của trường thông báo và đôn đốc giảng viên/nghiên cứu viên/nghiên cứu sinh đã đăng ký bài xuất bản trên tạp chí số đặc biệt nộp bài báo về phòng Quản lý khoa học đúng thời hạn.​
Xin trân trọng cám ơn.​​
​​​​​​​​​​​


12-07-2016

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL