Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế về Mạng lưới nghiên cứu và đào tạo Dược Đông Nam Á lần thứ hai (ASEAN PharmNET 2017)

Theo thông báo số 1 của ban tổ chức Hội nghị ASEAN PharmNET 2017, nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên, học viên một số thông tin chính của Hội thảo như sau:
1. Thời gian: Ngày 21-22 tháng 11 năm 2017
2. Địa điểm: Grand Season Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
3. Chủ đề: "Advancing Multidimensional Roles of Pharmacy Education and Research"
4. Kinh phí tham gia Hội thảo: trước ngày 01/6/2017
+ Giảng viên/Nghiên cứu viên: 290 USD
+ Sinh viên/Học viên: 200 USD
Nhà trường dự kiến hỗ trợ tất cả các báo cáo viên có bài báo được chấp nhận trình bày (oral presentation) tại Hội thảo vé máy bay khứ hồi Hà Nội-Kuala Lumpur và công tác phí theo quy định hiện hành.
Mọi thông tin ​chi tiết có thể tham khảo tại www.aseanpharmnet2017.net

​​ 310TB-DHN Thông báo số 1.pdf310TB-DHN Thông báo số 1.pdf


14-12-2016

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL