Thông báo số 1 - Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Nghiên cứu Phát triển thuốc mới từ Thảo Dược và Dược liệu biển"

Theo công văn số 428/TB-YDHP ngày 10/8/2018 về việc tổ chức hội thảo quốc tế, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Khoa học và Công nghệ của các nước thuộc phong trào không liên kết và các nước đang phát triển (viết tắt là NAM S&T Centre), tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề "Nghiên cứu Phát triển thuốc mới từ Thảo dược và Dược liệu biển".
Thời gian: Ngày 10-12 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
Nhà trường thông báo tới giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm Hội thảo trên nộp đăng ký tham dự.
Thông tin chi tiết984 (428 TB-YDHP) Tổ chức hội thảo quốc tế.pdfxem tại đây


27-08-2018

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL