Thông báo số 1 - Hội nghị Khoa học Quốc tế những tiến bộ mới ứng dụng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị

 ​Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế những tiến bộ mới ứng dụng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị vào ngày 28/02 và 01/3 năm 2019 tại Học viện Quân y.
 

Nhà trường thông báo đến giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm Hội nghị trên đăng ký và gửi bài tham dự theo đúng quy đinh.

 Thông tin chi tiết 1114(3276TB-HVQY) Hội nghị khoa học Quốc tế Những tiến bộ mới ứng dụng trong ĐT NCKH và điều trị.pdf Xem tại đây 


28-09-2018

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL