Thông báo lần 1 - Hội nghị Khoa học chào mừng 70 năm thành lập Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

​Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội nghị Khoa học chào mừng 70 năm ngày truyền thống - ngày thành lập (01/4/1951 - 01/4/2021).

​Thời hạn đăng ký và gửi bài:
- Gửi bài tóm tắt: trước 05/11/2020
- Gửi bài toàn văn: trước 25/12/2020
Thông tin chi tiết 1063(3764TB-BV 108) Hội nghị Khoa học chào mừng 70 năm thành lập BV TWQĐ 108.pdfXem tại đây


08-09-2020

70 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL