Thông báo giải thưởng Alexandre Yersin cho công trình nghiên cứu xuất sắc

Hiệp hội Y khoa Thuỵ Sĩ – Việt Nam (Swiss-Vietnamese Medical Association, hay HELVIETMED) và tổng lãnh sự quán Thụy sỹ tổ chức xét tặng giải thưởng Alexandre Yersin cho các công trình nghiên cứu tại Việt Nam, thời hạn nộp hồ sơ là 31/12/2017.

Nhà trường thông báo đến giảng viên, nghiên cứu viên là tác giả chính của bài báo quốc tế có thời gian công bố từ 01/01/2016 đến 31/12/2017 đăng ký tham gia giải thưởng trên.
Thông tin chi tiết về giải thưởng Alexandre Yersin xem tại đây


05-12-2017

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL