Thông báo chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự hiên và kỹ thuật năm 2018 - đợt 1

​Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ năm 2018 - đợt 1.

​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo đến các giảng viên, nghiên cứu viên thông tin trên.
Kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ năm 2018 - đợt 1 xem tại đây.


05-12-2017

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL