Thông báo chương trình hỗ trợ thông tin cho hoạt động nghiên cứu khoa học

​Nhằm giúp cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên có thể tiếp cận và khai thác cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ chất lượng và chính thống, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã thực hiện chương trình hỗ trợ thông tin cho hoạt động nghiên cứu khoa học qua một số hình thức. Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên thông tin trên.


03-05-2019

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL