Hội thảo khoa học Y Sinh Quốc tế lần 4

Hội thảo Khoa học Y Sinh quốc tế (PABSC) là sự kiện nổi bật, được tổ chức 2 năm/lần tại các nước châu Á - Thái Bình Dương. Hội thảo lần 4 (PABSC-4) sẽ diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng do Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng trực tiếp đăng cai, phối hợp cùng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Hiệp Hội Khoa học Y sinh Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức với chủ đề “Y sinh ở Thế kỉ 21: Góc nhìn từ Châu Á

Nhà trường thông báo đến Giảng viên, Học viên sau Đại học, Sinh viên thông tin chính như sau:
1. Thời gian tổ chức: ngày 05 - 07 tháng 12 năm 2018

2. Các mốc thời gian quan trọng:
+ Đăng ký tham dự và gửi bản tóm tắt: 31/8/2018
+ Gửi báo cáo toàn văn: 30/9/2018
+ Thanh toán phí tham dự và đăng bài: 30/10/2018

Thông báo chi tiết THÔNG BÁO SỐ 2.pdfXem tại đây


24-07-2018

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL