Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

Ngày 13/9/2018, nhân dịp kỷ niệm tròn 105 năm ngày sinh GS.VS. Trần Đại Nghĩa, Viện Hà lâm tổ chức Lễ công bố Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

Nhà trường thông báo giảng viên, nghiên cứu viên đủ tiêu chuẩn làm hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng theo mẫu trên website Viện hàn lâm.
Thông tin chi tiết 1249 (2236 VHL-ƯDTKCN) Mời tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.pdfXem tại đây


30-10-2018

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL